ความเศร้า

ความเศร้า

ทั่วไป

โดย ทีมงาน PIMJOB.COM

ความเศร้า . . . เป็นสัจจะของความสุขนะครับ 
ความเศร้าชั่วนิรันดร์ 
แต่ความสุขเหมือนพ่นลมหายใจรดกระจก 
ถ้าคุณผ่านความทุกข์เศร้ามาได้แม้เพียงครั้ง นั่นก็ทำให้คุณแกร่งขึ้น 
และขณะเดียวกัน . . . 
มิใช่ความแกร่งที่ด้านชาเหมือนผาหิน 
แต่เป็นภาวะของการเติบโต ตระหนัก 
และยอมรับสรรพสิ่งอย่างที่มันเป็น และดำรงอยู่ 

โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล (นักเขียน) 
จากนิตยสาร – ขวัญเรือน ฉบับที่ 779