บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

จัดซื้อ ธุรการต่างๆ

บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

สถานที่: คลองเตย, กรุงเทพมหานคร

  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ประเภทงาน

  • งานธุรการ >> ธุรการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ

ระดับงาน

  • ระดับปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน:

1 จัดหาสินค้าให้กับบริษัท/ ธุรการ /ประสานงานทั่วไป
2 จัดทำ ดูแล จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
3 ดูแลการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ
4 ออกเอกสาร ใบสั่งซื้อ
5 งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีเบื้องต้น ความรู้เรื่องใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
มีความละเอียด ถี่ถ้วน มีทักษะในการต่อรองราคา เรียนรู้เร็ว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ สามารถทำโปรแกรม Word , Excel, และโปรแกรม  อื่นๆ
หากมีประสบการณ์จัดซื้อด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเริ่มงานได้ทันที
เงินเดือน : ตามประสบการณ์  + รายได้ค่าบริการ (เซอร์วิสชารต์)

บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

199 อาคารคอลัมน์ทาว์เวอร์  ชั้น 24 ถ รัขดาภิเษก  คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0860548998 โทรสาร: 023022547

เกี่ยวกับ บริษัท เกตเวย์ เอสเตท จำกัด

สมัครงานนี้

Related Searches