บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด

เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด

สถานที่: เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่

 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ประเภทงาน

 • งานการขาย >> พนักงานขาย

เงินเดือน: 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน

ระดับงาน

 • ระดับปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน:

 • ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า
 • นำเสนอการขาย
 • วางแผนการขายและการตลาด ปรับกลยุทธการขาย เพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย / การตลาด เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel , Power Point ได้
 • มีทักษะการขาย การสื่อสาร และการนำเสนอที่ดี
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความซื่อสัตย์และใส่ใจในการบริการลูกค้า มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น ทำงานภายใต้แรงกดดันและการแข่งขันได้ดี
สามารถสื่อสารภาษาจีนและอังกฤษได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด

9/2 ซอย7(ถนนนิมมานเหมินทร์) ตำบลสุเทพ  เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 052000218 ต่อ 103
เวปไซต์: www.famforreal.com

เกี่ยวกับ บริษัท เเฟมฟอร์เรียล จำกัด

FAM FOR REAL เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารแนวคิดใหม่ที่เล็งเห็นถึงการเติบโตของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย” ประเทศที่คนทั่วโลกปรารถนาจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อยู่ในอันดับต้นๆของโลกทั้งเพื่อใช้อยู่อาศัยและเพื่อการลงทุนจึงทำให้เมืองใหญ่ๆอาทิกรุงเทพฯเชียงใหม่และในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่องโดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีและยุโรปรวมไปถึงนักลงทุนชาวไทยเองอีกทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่ต้องการจะฝากซื้อฝากเช่าหรือฝากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทซึ่งบริษัทฯพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นคนกลางประสานประโยชน์ให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายบ้านคอนโดหรือที่ดิน ฯลฯ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในทุกมิติด้วยประสบการณ์ด้านเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ด้านสถาบันการเงินและสินเชื่ออย่างผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
 
เป้าหมายธุรกิจ
•เพื่อสร้างและพัฒนาตัวแทนให้เป็นคนเก่งและคนดีทำประโยชน์ให้กับลูกค้า บริษัท และประเทศชาติ
•เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและทรงคุณค่าของกระบวนการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน
•เพื่อเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับผู้ที่ต้องการคำแนะนำอย่างเป็นมิตร
•เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ที่หลากหลายและครบวงจร
•บริการด้วยทีมงานมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนและรวดเร็ว
 
บริการของเรา
•บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์
•บริการปล่อยเช่าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
•บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและสินเชื่อ
•บริการฝากขายและขายอสังหาริมทรัพย์
•บริการรับบริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์
•บริการพัฒนาที่ดินจัดสรรและออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สมัครงานนี้

Related Searches