ค้นหางาน

1 งาน [หางานธุรการ >>ผู้จัดการ]
พิมพ์

พนักงานบริการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ [หมดอายุ]

คิมจูฟูดส์จำกัด

คลองสาน กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • หญิง
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานธุรการ >>ผู้จัดการ]