ค้นหางาน

1 งาน
พิมพ์

ช่างติดตั้ง งานไฟเบอร์กลาส [หมดอายุ]

TN-Science

ธัญบุรี ปทุมธานี

  • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด