ค้นหางาน

1 งาน [หางานการผลิต >>ประกันคุณภาพ]
พิมพ์

พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ [หมดอายุ]

บจก.ซี.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง ออโต้พาร์ท

บางเสาธง สมุทรปราการ

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • ชาย/หญิง
  • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานการผลิต >>ประกันคุณภาพ]