ค้นหางาน

9 งาน
พิมพ์

ผู้ช่วยหัวหน้างาน [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถ [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

ไทรน้อย นนทบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานฝ่ายผลิต [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,ควบคุมคุณภาพ [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

แอ็ดซิสเต้น เซล เมเนเจอร์ [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 20,000 - 50,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

จป.หัวหน้างาน [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

แบนมาเก็ตติ้ง [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

แอดมิน [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ฝ่ายขาย [หมดอายุ]

ศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้ง

เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด