ค้นหางาน

2 งาน [หางานการตลาด / งานการประชาสัมพันธ์ >>ประชาสัมพันธ์]
พิมพ์

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน [หมดอายุ]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดุสิต กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • ชาย/หญิง
  • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ [หมดอายุ]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดุสิต กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานการตลาด / งานการประชาสัมพันธ์ >>ประชาสัมพันธ์]