ค้นหางาน

4 งาน [หางานการขาย หางานขาย>>พนักงานขาย]
พิมพ์

พนักงานขาย [หมดอายุ]

สิริ กรีน โกลว์

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ขายหน้าร้าน [หมดอายุ]

บริษัท เอสพี กรีน ฟู้ดส์ จำกัด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานขาย [หมดอายุ]

บริษัท เต็มสิริ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คลองหลวง ปทุมธานี

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เซลส์ (กรุงเทพ และ ปริมณฑล) [หมดอายุ]

บริษัท ส.สิริวรากร จำกัด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานการขาย หางานขาย>>พนักงานขาย]