ค้นหางาน

1 งาน [หางานคอมพิวเตอร์ / งานไอที หางาน it]
พิมพ์

โปรแกรมเมอร์ / นักพัฒนาเว็บไซต์ [หมดอายุ]

ห้างหุ้นส่วนจำกัดทางม้าลายเอเจนซี่ (สำนักงานใหญ่)

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

  • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
  • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานคอมพิวเตอร์ / งานไอที หางาน it]