ค้นหางาน

2 งาน [หางานธุรการ >>ผู้จัดการ]
พิมพ์

ผู้จัดการสาขา [หมดอายุ]

เซ้นส์ออฟสไตล์ จำกัด

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
  • หญิง
  • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
  • ระดับทักษะพิเศษ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานบริการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ [หมดอายุ]

คิมจูฟูดส์จำกัด

คลองสาน กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • หญิง
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานธุรการ >>ผู้จัดการ]