ค้นหางาน

1 งาน [หานักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ]
พิมพ์

ผู้ช่วยฝ่ายขาย,เลขานุการ,ปัญชี,ผู้ช่วยการจัดขนส่ง, วิศวกร [หมดอายุ]

เมวอนเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 10,000 - 50,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หานักศึกษาฝึกงาน/สหกิจ]