ค้นหางาน

1 งาน [หางานสถาปัตยกรรม / งานการก่อสร้าง >>ซ่อมบำรุงอาคาร]
พิมพ์

พนักงานช่างซ่อมบำรุง [หมดอายุ]

เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานสถาปัตยกรรม / งานการก่อสร้าง >>ซ่อมบำรุงอาคาร]