ค้นหางาน

1 งาน [หางานทรัพยากรมนุษย์ >>ทรัพยากรมนุษย์]
พิมพ์

เจ้าหน้าที่บุคคล ธุรการ [หมดอายุ]

ไทยคูชัย มอเตอร์เซลส์

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • หญิง
  • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานทรัพยากรมนุษย์ >>ทรัพยากรมนุษย์]