ค้นหางาน

3 งาน
พิมพ์

ธุรการการตลาด [หมดอายุ]

ไทยคูชัย มอเตอร์เซลส์

เมืองชลบุรี ชลบุรี

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บุคคล ธุรการ [หมดอายุ]

ไทยคูชัย มอเตอร์เซลส์

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานขาย [หมดอายุ]

ไทยคูชัย มอเตอร์เซลส์

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด