ค้นหางาน

2 งาน [หางานเครื่องจักร / วิศวกรเครื่องกล >>Facilities]
พิมพ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา [หมดอายุ]

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

บางไทร พระนครศรีอยุธยา

  • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานเขียนแบบ [หมดอายุ]

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

บางไทร พระนครศรีอยุธยา

  • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานเครื่องจักร / วิศวกรเครื่องกล >>Facilities]