ค้นหางาน

1 งาน [หางานทรัพยากรมนุษย์ >>การจัดการทรัพยากรมนุษย์]
พิมพ์

หัวหน้าแผนกบุคคล [หมดอายุ]

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานทรัพยากรมนุษย์ >>การจัดการทรัพยากรมนุษย์]