ค้นหางาน

2 งาน [หางานการธนาคาร / การเงิน / เงินกู้ / ประกันภัย >>การธนาคาร]
พิมพ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา [หมดอายุ]

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา [หมดอายุ]

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานการธนาคาร / การเงิน / เงินกู้ / ประกันภัย >>การธนาคาร]