ค้นหางาน

12 งาน [หางานการธนาคาร / การเงิน / เงินกู้ / ประกันภัย >>การเงิน]
พิมพ์

เลขานุการบริษัทฯ [หมดอายุ]

บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด

บางนา กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

นักศึกษาฝึกงาน [หมดอายุ]

ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับต้น ระดับ, งานพาร์ทไทม์

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานการเงินและการบัญชี [หมดอายุ]

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ [หมดอายุ]

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดุสิต กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชี [หมดอายุ]

กรมศุลกากร

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [หมดอายุ]

โรงพยาบาลธัญบุรี

ธัญบุรี ปทุมธานี

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

เจ้าที่สำนักงาน(การเงิน)P7 [หมดอายุ]

สถาบัยวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับทรงคุณวุฒิ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้ช่วยผู้จัดการ จำนวน 1 อัตรา [หมดอายุ]

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน [หมดอายุ]

เป็นคุณ จำกัด

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับสูง ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานการเงิน [หมดอายุ]

คูล เอเจนซี่ จำกัด

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานการธนาคาร / การเงิน / เงินกู้ / ประกันภัย >>การเงิน]