เงื่อนไขและข้อบังคับการใช้งานเว็บไชต์

ข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั้งผู้ที่เข้าชมที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิก โดย pimjob ได้ส่งอีเมลแจ้งข้อมูลสมาชิกพร้อมทั้งลิงก์เอกสารฉบับนี้หลังจากที่สมัครสมาชิก ในส่วนผู้เข้าชมสามารถเข้าดูได้จากลิงก์ที่กำหนด

ข้อกำหนดการใช้งานรวมถึง การใช้งานหน้าเว็บไชต์ อีเมล และแอพลิเคชั่นผ่านมือถือของ pimjob โดยจะบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการใช้งานและถือว่าผู้เข้าชมและใช้งานได้เข้าใจและตกลงตามเงื่อนไขและข้อบังคับการใช้งานนี้ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นตัวแทนของนิติบุคคลบริษัทหรือตัวแทนบุคคลอื่นจะถือว่าข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับนิติบุคคล / บริษัท นั้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีการทำข้อตกลงกับตัวแทนอย่างเดียวก็ตาม ผู้เข้าชมจะไม่ใช้งานใดๆใน pimjob ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้

 1. บัญชีสมาชิกของ pimjob
  • บัญชีสมาชิก การเข้าสมัครเป็นสมาชิกของ pimjob จะต้องกรอกข้อมูลชื่อบัญชีและรหัสผ่าน โดยที่สมาชิกจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับและตกลงว่าจะไม่ใช้บัญชีของสมาชิกท่านอื่นในการใช้งาน และตกลงว่าจะแจ้งกับทาง pimjob ทันทีเมื่อสงสัยว่ามีการใช้งานบัญชีสมาชิกของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต สมาชิกมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบการใช้งานทุกชนิดที่เกิดขึ้น pimjob สามารถยกเลิกรหัสผ่านชั่วคราวหรือถาวรได้ตามเห็นสมควร
  • การลงทะเบียนทาง โซเชียลเน็ตเวริค์ ในกรณีที่ผู้ใช้งานสร้างบัญชีผ่านทาง โซเชียลเน็ตเวริค์ เช่น Facebook หรือ Google+ ทางสมาชิกจะยอมให้ทาง pimjob สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ตัวอักษร ข้อความที่ทางสมาชิกเก็บไว้ในบัญชีโซเชียลเน็ตเวริค์นั้นได้ ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจะสามารถนำมาแสดงในหน้ารายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นส่วนตัวที่สมาชิกได้ตั้งไว้ใน โซเชียลเน็ตเวริค์นั้นๆ หมายเหตุ การตั้งค่าใดๆบน โซเชียลเน็ตเวริค์ของสมาชิกจะเป็นไปตามสัญญาผูกผันระหว่าง สมาชิกและโซเชียลเน็ตเวริค์นั้นๆซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องใดๆกับ pimjob
 2. การใช้งานส่วนบุคคลบนเว็บไชต์ pimjob.com
  • ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้งานจะใช้งานเว็บไชต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมายเท่านั้นและยังเป็นไปตามแนวทางของข้อบังคับฉบับนี้รวมทั้งสัญญาใดๆที่ผู้ใช้งานได้ทำไว้กับบุคคลที่สาม

   ผู้ใช้งานจะไม่ปฎิบัติดังนี้
   • ใช้งานข้อมูลใดๆที่ได้จาก pimjob เพื่อทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียง, หมิ่นประมาท, เพื่อการติดต่อการโฆษณา หรือ ขายตรงให้ผู้ใช้งานอื่นโดยมิได้รับการยินยอมจาก pimjob
   • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์กระทำเสมือนคนในเว็บไชต์ pimjob เพื่อเพิ่ม/สร้างบัญชีใหม่ สร้างข้อความอัตโนมัติ ดึงข้อมูลหรือชุดกลุ่มข้อมูลจากเว็บไชต์ pimjob
   • ขัดขวางหรือสร้างเหตุการณ์ ที่มีผลทำลายความต่อเนื่องในการบริการ หรือสัญญานอินเตอร์เน็ตรวมถึงบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ pimjob
   • ขัดขวาง ทำการดัดแปลง ทำซ้ำหรือเผยแพร่ รวมทั้งการทำ reverse engineering ข้อมูลใดๆและฟังก์ชั่นของ pimjob
 3. ลิงก์ไปสู่เว็บไชต์อื่น
  เว็บไชต์ pimjob อาจมีลิงก์ที่จัดทำโดย pimjob ไปสู่เว็บไชต์บุคคลที่สาม อันเป็นบริการต่อเนื่องเพื่อนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ หรือจัดทำโดยผู้ใช้งานที่ลงบัญชีไว้ การใช้งานลิงก์ไปสู่เว็บไชต์ดังกล่าวถือว่าเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งาน ทาง pimjob จะไม่ติดตามหรือควบคุมหรือเรียกร้องหรือเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไชต์ / บุคคลที่สามนั้น ขอบเขตของการแสดงลิงก์ที่จัดทำโดย pimjob นั้นเพื่อความสะดวกและลิงก์นั้นมิได้หมายถึงการสนับสนุน หรือการใช้งานหรือการโฆษณาผ่านตัวแทนโดยแบ่งรายได้กับเว็บไชต์ของบุคคลที่สามนั้นๆ เมื่อผู้ใช้งานได้ออกจากเว็บไชต์ pimjob แล้วข้อบังคับข้างต้นจะไม่มีผลบังคับใช้
 4. หัวข้อและข้อความต่างๆ (“คอนเทนต์”) ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามบนเว็บไชต์ pimjob
  ข้อความใดๆที่จัดทำโดยสมาชิก, ผู้สมัครงาน หรือบริษัทผู้ประกาศงานหรือบุคคลที่สามบนเว็บไชต์ pimjob คือ “คอนเทนต์” หมายรวมถึงข้อมูล, เงินเดือน, รูปภาพของบริษัท, ประกาศงาน, ข้อมูลของบริษัทผู้ประกาศงาน, resume ประวัติการทำงานของสมาชิก, ข้อความ, อักษร, ไฟล์, รูปภาพ, อีเมล และสิ่งอื่นที่ได้แสดงบนเว็บไชต์ pimjob มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ pimjob ผู้ใช้งานยินยอมว่า (1) pimjob จะไม่รับผิดชอบใน คอนเทนต์ใดๆ รวมถึงประกาศโฆษณาและข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆจากบุคคลที่สาม, ประกาศโฆษณาของบริษัทผู้ประกาศงาน (2) pimjob ไม่รับรองความถูกต้องและความเหมาะสม หรือคุณภาพของข้อมูลที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ดังกล่าว (3) pimjob ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ, การทำให้เข้าใจผิด/ หลอกลวง หรือคอนเทนต์ในลักษณะที่ผิดกฎหมายที่เผยแพร่สู่ผู้เข้าชม บริษัทผู้ประกาศงาน และบุคคลที่สาม
 5. การเผยแพร่คอนเทนต์บนเว็บไชต์ pimjob
  • ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานที่เผยแพร่คอนเทนต์ การเผยแพร่คอนเทนต์ใดๆจะเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกจากบัญชีผู้ที่เผยแพร่โดยตรง
  • สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ สมาชิกให้การรับประกันว่า
   • สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ สมาชิกให้การรับประกันว่า
   • คอนเทนต์จะต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในข้อมูลส่วนตัว สิทธิ์ในการเผยแพร่ การพิมพ์ซ้ำ หรือดัดแปลง
   • การเผยแพร่คอนเทนต์ใดๆจะต้องไม่เป็นการละเมิด ความลับ หรือข้อตกลงห้ามเปิดเผยที่ได้ทำไว้กับบุคคลที่สาม
   • ข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทประกาศงานในรูปแบบของ เงินเดือน รูปภาพของบริษัท ประวัติของบริษัทผู้ประกาศงานจะต้องมีความถูกต้อง
   • ข้อมูลที่ได้รับจากผู้สมัครงานทั้งในปัจจุบัน อดีต และข้อมูลแสดงถึงศักยภาพเพื่อให้เกิดการจ้างงานกับผู้จ้างงานใดๆมีความสมบูรณ์และถูกต้อง
   • ประวัติการทำงาน (“เรซูเม่”) ที่ได้ทำการฝากไว้กับ pimjob มีความถูกต้อง
    หมายเหตุ สมาชิกไม่ควรส่งข้อมูลที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่รวมถึงข้อมูลที่ผูกพันกับสัญญาหรือกฏหมาย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานคนอื่น
  • คอนเทนต์ที่ห้ามเผยแพร่ สมาชิกให้การยินยอมว่าจะไม่เผยแพร่คอนเทนต์ต่อไปนี้
   • ก่อให้เกิดความไม่สงบ หมิ่นประมาท หรือลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดข่มขู่
   • เกี่ยวกับการส่งอีเมลขยะ จดหมายลูกโช่ หรืออีเมลที่มีผู้รับมากรายในลักษณะ spam
   • เผยแพร่ คัดลอกเอกสารผิดกฎหมายที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เช่น การใช้งานหรือลิงก์โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ หรือข้อมูลที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ รวมทั้งลิงก์ไปสู่หรือผลิตภัณฑ์ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆเช่น เพลง ภาพยนตร์
   • รวบรวมเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับจากผู้ใช้งานอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่น รหัสลับ หรือข้อมูลในการแสดงตัว หรือข้อมูลที่มีจุดประสงค์ขัดต่อกฎหมาย
   • การกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการค้า และหรือการสนับสนุนเผยแพร่ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติจาก pimjob เช่น การจัดการประกวด การชิงโชค การแลกเปลี่ยน การโฆษณา
   • ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมขโมยความลับ
 6. เงื่อนไขสำหรับบริษัทผู้ประกาศงาน
  ผู้ประกาศงานจะไม่เผยแพร่โฆษณาประกาศงานที่
  • ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆของประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นสถานที่ทำงานนั้น รวมถึงกฎหมายแรงงานและการจ้างงาน
  • ใช้ข้อมูลไม่เป็นจริง หรือเรียกร้องความสนใจโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จเช่น เงื่อนไขการจ้างงานที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลบริษัทที่เป็นเท็จ
  • เรียกร้องค่าสมัครใดๆไม่ว่าจะก่อนหรือหลังการสมัคร หรือเรียกร้องให้หาผู้สมัครเพิ่มเติม ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแบบขายตรงโดยลำดับขั้น การให้ผลตอบแทนแบบขั้นพิรามิด รวมถึงการสมัครสมาชิกองค์กรต่างๆ
  • ใช้ข้อมูลตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ หรือลิงก์ไปสู่เว็บไชต์อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ได้รับอำนาจในการเผยแพร่โฆษณา
  • มีโฆษณาหลายตำแหน่งงานในโฆษณาเดียว (นอกจากจะได้ซื้อบริการที่ได้รับอนุญาตในการนี้)
 7. เงื่อนไขสำหรับผู้ประกาศโฆษณา
  ข้อความในส่วนนี้จะใช้กับผู้ประกาศโฆษณาทั้งหมดรวมถึง ผู้ประกาศงานที่ซื้อบริการประกาศโฆษณาหรือโฆษณาเผยแพร่อย่างอื่น ผู้ประกาศโฆษณาจะไม่ใช้งานข้อมูลที่ได้รวบรวมหรือได้รับจากโฆษณาเพื่อจุดประสงค์อื่นตามที่ได้แจ้งไว้ (รวมถึงใช้เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายในเว็บไชต์อื่น หรือรวบรวมประวัติผู้เข้าชม) นอกเหนือไปจากเพื่อการประเมินประสิทธิภาพของการโฆษณาโดยจะต้องทำในรูปแบบที่ไม่กำหนดเจาะจง (anonymous) ผู้ประกาศจะต้องไม่ทำหรือไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามทำการถ่ายโอนหรือขายข้อมูลที่ได้จากการโฆษณาหรือใช้ข้อมูลที่ได้รับร่วมกับผู้ใดที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ประกาศและโฆษณานั้น
 8. การดำเนินการเมื่อมีเหตุที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
  pimjob ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้เมื่อพบคอนเทนต์ใดๆที่ไม่เหมาะสมหรือเชื่อว่ามีความเสี่ยงที่ผิดต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้
  • พิจารณาและแก้ไขหรือลบ
  • ยกเลิกการสิทธิ์ในการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร
  • สิ้นสุดบัญชีสมาชิกและสถานะการเป็นสมาชิก
  • รายงานบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อไป
  ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ pimjob เพียงฝ่ายเดียว ในกรณีที่ผู้ใช้งานเห็นว่าคอนเทนต์ใดมีความเสี่ยงในการละเมิดนโยบาย ผู้ใช้งานสามารถแจ้งมายังอีเมลที่สำหรับติดต่อ เมื่อได้รับการแจ้งทาง pimjob จะทำการพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ pimjob เพียงฝ่ายเดียว
 9. สิทธิ์ในคอนเทนต์ที่สร้างโดยผู้ใช้งาน
  pimjob จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในคอนเทนต์ที่สร้างและเผยแพร่โดยผู้ใช้งานแต่ในขณะเดียวกัน pimjob สามารถใช้ / เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไชต์ pimjob ไปยังผู้เข้าชมอย่างถูกกฏหมาย เมื่อส่งคอนเทนต์ใดๆให้ทาง pimjob ผู้ส่งจะให้สิทธิ์โดยไม่จำกัด ไม่เรียกคืนหรือหมดอายุ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวต่อได้โดยไม่จำกัดสิทธิ์ รวมทั้งสามารถทำซ้ำ แสดง เผยแพร่คอนเทนต์ดังกล่าวในสื่อต่างๆ(รวมทั้งสื่อที่มีในอนาคต) ทั่วโลก โดยที่ pimjob ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคอนเทนต์ที่ประกาศในเวปไชต์ pimjob นี้ ผู้ใช้งานควรส่งคอนเทนต์ที่เห็นว่าจะสามารถเผยแพร่ต่อได้อย่างสะดวกใจภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับนี้
 10. สิทธิ์ในคอนเทนต์ที่สร้างโดย pimjob
  คอนเทนต์ที่สร้างโดย pimjob (รวมถึงผู้ใช้งานเว็บไชต์) โดยจะรวมถึง การdownload, เข้าชม, ทำสำเนา หรือพิมพ์คอนเทนต์ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ pimjob ได้รับการปกป้องสิทธิโดย กฎหมายที่คุ้มครอง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และ กฎหมายอื่นที่คุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าเนื้อหามีไว้ให้เฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
 11. การจำกัดภาระรับผิดหรือไม่รับความรับผิด
  pimjob ไม่มีความผิดต่อประสิทธิภาพการบริการรวมถึงเหตุขัดข้องในการบริการ หรือการไม่สามารถบริการใดๆ อันเนื่องมาจากผลโดยทางตรง หรือ ทางอ้อมจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุมเช่นภัยธรรมชาติ รวมถึง ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และเหตุทางการเมือง