ค้นหางาน

64 งาน [หางานวิศวกรรม หางานวิศวกร]
พิมพ์

ผู้ช่วยฝ่ายวิศวกรรม

บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่งโปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวกร

ทีเอสเขาใหญ่

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

นายช่างปฏิบัติงาน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ดุสิต กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวกร

บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัท โกลเบิล วอร์เตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นาเยีย อุบลราชธานี

 • เงินเดือน 50,000 - 70,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาโท
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกร

บริษัท เขื่อนแก้ว คอนสตรัคชั่น จำกัด

บึงสามพัน เพชรบูรณ์

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกร

บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด นนทบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 50,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ช่างเทคนิค

บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด นนทบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกรไฟฟ้า [หมดอายุ]

บริษัท ออลเอ็นจ์ จำกัด

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เขียนแบบก่อสร้าง [หมดอายุ]

คูล วอล พรีคาสท์ จำกัด

คลองหลวง ปทุมธานี

 • เงินเดือน อย่างน้อย 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานวิศวกรรม หางานวิศวกร]