ค้นหางาน

116 งาน [หางานวิศวกรรม หางานวิศวกร]
พิมพ์

วิศวกรไฟฟ้า [หมดอายุ]

บริษท แอดวานซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บางรัก กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ [หมดอายุ]

บริษัท บ้านบึงเวชกิจ จำกัด

วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกรและสถาปนิก [หมดอายุ]

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 30,000 - 70,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ช่างไฟฟ้า [หมดอายุ]

แอลอีดีโปรเซ็นเตอร์

ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกร เขียนแบบ ธุรการ [หมดอายุ]

บริษัท เคเค เวสเทิร์น คอนสตรัคชั่น จำกัด

บางบัวทอง นนทบุรี

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกรโยธา [หมดอายุ]

แอสบิวท์ คอนซัลแตนท์ส แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

 • เงินเดือน อย่างน้อย 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับอาวุโส ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ผู้ควบคุมงาน [หมดอายุ]

บริษัท อาร์เบอร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บางเขน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

Sale Excutive [หมดอายุ]

บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ซีเมนส์ พีแอลซี โปรแกรมเมอร์ [หมดอายุ]

บริษัท เจอแรงการ์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกรโครงการ [หมดอายุ]

บริษัท ระยองอินทาเนีย จำกัด

เมืองระยอง ระยอง

 • เงินเดือน อย่างน้อย 50,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานวิศวกรรม หางานวิศวกร]