ค้นหางาน

2 งาน
พิมพ์

ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) ประจำสำนักงานใหม่ [หมดอายุ]

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • ชาย
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ [หมดอายุ]

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับทักษะพิเศษ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด