ค้นหางาน

164 งาน [หางานโลจิสติก / ขนส่ง]
พิมพ์

พนักงานบริการ [หมดอายุ]

บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เด็กติดรถ [หมดอายุ]

บริษัท สมาร์ทเวิร์ค แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

บางพลี สมุทรปราการ

 • เงินเดือน 10,000 - 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถส่งสินค้า [หมดอายุ]

บริษัท สยาม อินดี้ จำกัด

ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่แผนกเอกสารขาเข้า [หมดอายุ]

บริษัท ซีสวิฟท์ ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานส่งเอกสาร [หมดอายุ]

บริษัท ทำสไตล์ นัน จำกัด

ลำลูกกา ปทุมธานี

 • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานช่าง [หมดอายุ]

บริษัท สปีด ซีเอ็ม จำกัด

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

 • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถ [หมดอายุ]

บูลเลียนเท็กซ์ จำกัด

คลองสาน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถบรรทุก [หมดอายุ]

บริษัท บี.เจ.บราเดอร์ส แอนด์ ซัน จำกัด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างมาก 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถผู้บริหาร [หมดอายุ]

บริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด

สาทร กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ระดับทักษะพิเศษ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานขับรถส่วนกลาง [หมดอายุ]

บริษัท แก้วปราการ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 • เงินเดือน อย่างมาก 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานโลจิสติก / ขนส่ง]