ค้นหางาน

4 งาน [หางานสถาปัตยกรรม / งานการก่อสร้าง >>สำรวจปริมาณ]
พิมพ์

วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ [หมดอายุ]

บริษัท เอพี ยูไนเทค จำกัด

ศรีราชา ชลบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

โฟร์แมน [หมดอายุ]

บริษัท เอไพร์ม คอนสตัคชั่น จำักด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวกรประมาณราคา [หมดอายุ]

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

บางไทร พระนครศรีอยุธยา

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา [หมดอายุ]

เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)

บางไทร พระนครศรีอยุธยา

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานสถาปัตยกรรม / งานการก่อสร้าง >>สำรวจปริมาณ]