ค้นหางาน

17 งาน [หางานวิศวกรรม หางานวิศวกร>>วิศวกรรม]
พิมพ์

วิศวกรและสถาปนิก [หมดอายุ]

สำนักงานจัดการทรัพย์สินสภากาชาดไทย

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 30,000 - 70,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวะกร [หมดอายุ]

บริษัท อัลฟ่า ดี.ไอ.(ประเทศไทย) จำกัด

คลองหลวง ปทุมธานี

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวกรประจำโครงการ [หมดอายุ]

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ผู้ช่วยฝ่ายวิศวกรรม [หมดอายุ]

บริษัท ไวท์เฮ้าส์คลีนนิ่งโปรดักส์ จำกัด

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวกร [หมดอายุ]

บริษัท แบพเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

วิศวกร [หมดอายุ]

บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด นนทบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 50,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย [หมดอายุ]

บริษัท ไทยอีสเทิร์น ตราด จำกัด

เมืองตราด ตราด

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกร [หมดอายุ]

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกรรมเครื่องกล ( ระบบท่อ) [หมดอายุ]

เอ็มอีเอส มิตรโพรเจคท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

วิศวกร [หมดอายุ]

บริษัท ดีวา คอมมูนิเคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับทักษะพิเศษ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานวิศวกรรม หางานวิศวกร>>วิศวกรรม]