ค้นหางาน

4 งาน [หางานทรัพยากรมนุษย์ >>ฝ่ายสรรหาบุคลากร]
พิมพ์

หัวหน้าแผนกฝ่ายบุคคล [หมดอายุ]

บริษัท ซี-คอน ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด

ปากเกร็ด นนทบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

หัวหน้าแผนกบุคคล [หมดอายุ]

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่บุคคล [หมดอายุ]

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด

บางบอน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้ฝึกสอน [หมดอายุ]

บริษัท วี กรุ๊ป พี เอ็น ออโตเซลส์ จำกัด (มาสด้าแพร่)

สูงเม่น แพร่

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานทรัพยากรมนุษย์ >>ฝ่ายสรรหาบุคลากร]