ค้นหางาน

12 งาน [หางานการตลาด / งานการประชาสัมพันธ์ >>ผู้จัดการฝ่ายการตลาด]
พิมพ์

การขาย,การตลาด [หมดอายุ]

บริษัท ทากาโน่ ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด

พานทอง ชลบุรี

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ [หมดอายุ]

บริษัท ซีซีเอส คอมเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

บางรัก กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

การตลาด [หมดอายุ]

บริษัท อีลิทไลฟ์ จำกัด

บางเขน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ [หมดอายุ]

ทูแฟลต มหาชน

บางละมุง ชลบุรี

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด [หมดอายุ]

บริษัท ทรีพัลส์ จำกัด

พญาไท กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

หัวหน้าแผนกการตลาด [หมดอายุ]

บริษัท เฮโล โกลบอล จำกัด

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เซลล์ [หมดอายุ]

บริษัท คู่โยว เทรดดิ้ง จำกัด

บางแค กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

Brand Manager [หมดอายุ]

บริษัท โฮยู เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

คลองเตย กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด [หมดอายุ]

บริษัท เอส เอส แอล โลจิสติกส์ จำกัด

ประเวศ กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด [หมดอายุ]

บริษัท กรีนเวย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

จอมทอง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานการตลาด / งานการประชาสัมพันธ์ >>ผู้จัดการฝ่ายการตลาด]