ค้นหางาน

2 งาน [หางานการขาย หางานขาย>>อำนวยการฝ่ายขาย]
พิมพ์

ผู้จัดการบริหารโครงการ [หมดอายุ]

ยูโรเชฟ

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 30,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

Sale & Marketing ส่วนงานราชการ [หมดอายุ]

สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียล ทรัค จำกัด

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานการขาย หางานขาย>>อำนวยการฝ่ายขาย]