ค้นหางาน

2 งาน [หางานบัญชี >>ผู้จัดการบัญชี]
พิมพ์

ผู้จัดการบันชี [หมดอายุ]

บจก. เจโฮม(ไทยแลนด์)

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 10,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เสมียนบัญชี [หมดอายุ]

บจก.โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
  • หญิง
  • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด
[หางานบัญชี >>ผู้จัดการบัญชี]