ค้นหางาน

1 งาน
พิมพ์

ผู้ช่วยพยาบาลPN [หมดอายุ]

มิก้า168จำกัด

บางเขน กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด