ค้นหางาน

28 งาน
พิมพ์

วิศวกรไฟฟ้า [หมดอายุ]

บริษท แอดวานซ์ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

บางรัก กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานขาย [หมดอายุ]

สิริ กรีน โกลว์

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

เซล [หมดอายุ]

วีพีกรีนเทค

เมืองระยอง ระยอง

 • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ BI [หมดอายุ]

สหเศรษฐสิริ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอมพิวติ้ง

บางนา กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

บัญชี [หมดอายุ]

บริษัท คลีน ฟอร์ กรีน จำกัด

จตุจักร กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

Support งานด้านเอกสารของแผนก Sale / Admin /ลูกค้า [หมดอายุ]

กรีนทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด

สาทร กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

เสมียน ,พนักงานบัญชี ,ช่างยนต์ [หมดอายุ]

บริษัท สิรินธรคาร์เซอร์วิส จำกัด

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
 • หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานขายประจำห้าง [หมดอายุ]

เลิฟ กรีน กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต จำกัด

บางรัก กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างมาก 10,000 บาท/รายเดือน
 • หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่พัฒนาที่คลองโคน สาขาประมงน้ำเค็ม [หมดอายุ]

บริษัท ชญาสิริ จำกัด

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปริญญาตรี
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานธุรการ [หมดอายุ]

กรีนเวิลด์เซอร์วิส จำกัด

บางพลี สมุทรปราการ

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด