ค้นหางาน

2 งาน
พิมพ์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี [หมดอายุ]

ไทยรุ่งกิจการ

เมืองนครปฐม นครปฐม

  • เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

บัญชีต้นทุน [หมดอายุ]

ไทยรุ่งกิจการ

เมืองนครปฐม นครปฐม

  • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
  • ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี
  • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด