ค้นหางาน

1 งาน
พิมพ์

ช่างตัดกระดาษ [หมดอายุ]

B.P.การพิมพ์

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

  • เงินเดือน ไม่ระบุ
  • ชาย
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด