ค้นหางาน

17 งาน [หางานสถาปัตยกรรม / งานการก่อสร้าง >>ซ่อมบำรุงอาคาร]
พิมพ์

หัวหน้างานฝ่ายซ่อมบำรุงอาคารประจำสนามบินภูเก็ต [หมดอายุ]

สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จำกัด

ถลาง ภูเก็ต

 • เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี
 • ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร [หมดอายุ]

บริษัท เพาเวอร์ บี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

พนักงานซ่อมบำรุง [หมดอายุ]

บริษัท เพาเวอร์ บี. แมเนจเม้นท์ จำกัด

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับชำนาญการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิค วิศวกรควบคุมงาน [หมดอายุ]

บริษัท เอ อาร์ ดี ไอเดีย จำกัด

บางเสาธง สมุทรปราการ

 • เงินเดือน 20,000 - 60,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ช่างเทคนิค [หมดอายุ]

ธนัท เฟรม เซอร์วิส จำกัด

ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับต้น ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร [หมดอายุ]

บริษัท อาร์ ที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บางเขน กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

Company Logo ดูรายละเอียด

ช่างก่อสร้าง(ซ่อมบำรุง) [หมดอายุ]

บริษัท สุพจน์เซอร์วิส จำกัด

สายไหม กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย
 • ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

ผู้จัดการอาคารฝ่ายซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้าและเครื่องเย็น [หมดอายุ]

บริษัทเหลือสุข จำกัด

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ระดับปฏิบัติการ ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่ IT และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร สถานที่ [หมดอายุ]

โรงเรียนทอสี

วัฒนา กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน ไม่ระบุ
 • ชาย
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานพาร์ทไทม์

Company Logo ดูรายละเอียด

พนักงานช่างซ่อมบำรุง [หมดอายุ]

เวลเนส (ไทยแลนด์) จำกัด

บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 • เงินเดือน อย่างน้อย 10,000 บาท/รายเดือน
 • ชาย/หญิง
 • ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับปฏิบัติงาน ระดับ, งานประจำ

ดูรายละเอียด
[หางานสถาปัตยกรรม / งานการก่อสร้าง >>ซ่อมบำรุงอาคาร]